Jak začít

Kurs je určen především pro zájemce bez partnera, pro ty co nejsou spokojeni se svým vztahem a pro rozcházející se partnery. Doporučujeme ho ale nevynechat i těm, kteří chtějí na svém vztahu pracovat.

Na vědomé i podvědomé úrovni na kursu pracujeme na utváření své představy partnera a našeho partnerství. Je to základní uvědomění toho co vlastně chceme my a ne jen obecné převzaté představy společnosti. Zároveń tím velmi hlasitě objednáváme nahoru..

Další neoddělitelou částí kursu je komunikace, kterou se musíme učit stejně jako sčítat, násobit,... Trénujeme situace, které nás mohou v každodenním životě velmi stresovat. V bezpečné zóně máme možnost získat cenné informace, jak náš dosavadní způsob komunikace může působit na partnera, co ho přivede spíše do stresu, co ho motivuje..

obecné informace o partnerských kursech...

Je třeba být si trochu podobni,
abychom si rozuměll,
ale trochu rozdílní,
abychom se milovali

Jean-Jacques Rousseau

Kde kursy probíhají

Pokud není uvedeno jinak, kursy probíhají v Mateřské školce v Libstátě, zadní vchod. Začátek kursů je v 9 hodin, konec cca v 17 hodin.

Read more...

 

Co potřebuji na kurs...

Na kursech partnerství je zajištěn pitný režim (čistá voda, káva, čaj) po celý den, doporučujeme svačinu s sebou. S účastníky kursu se vždy dohodneme na průběhu a délce polední pauzy (zda společně oběd v restauraci či svačina z domova).

Read more...

 

Partnerská sleva

V případě, že se stejného kursu zúčastníte s partnerem, dostane jeden z vás 50% slevu.

PřihlášeníTermíny kursů

Anketa

Jste se svým partnerským vztahem spokojeni?